alsaksatsak.com

mail info@alsaksatsak.com

Üyelik Sözleşmesi

TANIMLAR

"Portal": www.alsaksatsak.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "ALSAKSATSAK"ın hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

"Hesap Sahibi": "Portal"da hesap açan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

İşbu Üyelik Sözleşmesi "Portal" site veya uygulamasında hesap açan ve kurallara onay veren "Hesap Sahibi" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

"Hesap Sahibi", "Portal" da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, "Üyelik Sözleşmesi" hükümleri ile "Portal"ın tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

"Hesap Sahibi", "Portal"ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; "Hesap Sahibi"ne ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple "Portal"dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde "Hesap Sahibi"nin "Portal" üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile "Portal"a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; "Hesap Sahibi"nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini "Portal" ilgili tarafa verebilir.

"Hesap Sahibi"nin, "Portal"a girişte kullandığı "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olup, "kullanıcı adı" ve "şifre"sini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer "Hesap Sahibi"nin ve/veya "Portal"ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan "Hesap Sahibi" sorumludur.

"Hesap Sahibi", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "Portal", "Hesap Sahibi" tarafından "Portal"a iletilen veya "Portal" üzerinden "Hesap Sahibi" tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

"Hesap Sahibi" hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Hesap Sahibi"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. "Hesap Sahibi", "Portal"ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Hesap Sahibi"nin işbu "Üyelik Sözleşmesi" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Portal" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

"Portal" girilen ilanda uygunsuz bilgi / resim veya içerik tespit edildiğinde tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilir ve icerikleri yayindan kaldirabilir.

Sözleşmenin tarafı "ALSAKSATSAK" bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin "ALSAKSATSAK" Uygulamalarına konulması ile birlikte derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden bilgi sahibi olmak için periyodik olarak sözleşmeyi incelemeyi kabul etmektesiniz. Sizin "ALSAKSATSAK" Uygulamalarına devam eden erişiminiz ve devam eden "ALSAKSATSAK" Uygulamalarını kullanma eyleminiz değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

"ALSAKSATSAK" UYGULAMALARI KULLANICI YAŞI:

"ALSAKSATSAK" Uygulamaları öncelikli olarak 18 yaş ve üzeri kişilerin kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır. 18 yaşından küçükseniz adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi ya da sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi internet üzerinden bizimle paylaşmadan önce, lütfen ebeveyninize bunun uygun olup olmadığını sorunuz ve izin alınız. "ALSAKSATSAK" Uygulamaları 18 yaşın altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmadan teşhir edilebilir nitelikte kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir.

"Hesap Sahibi": üye olduğunda yukarıda belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

© Alsaksatsak 2022 All Rights Reserved

arrow_upward